Rondgaande monnik

Klank van het Boeddhisme is geen boeddhistisch centrum. Hoewel een aantal mensen  bij ons thuis kan studeren of mediteren. Individuele afspraken vinden hier ook  plaats.

Rondgaan wil zeggen: daar naar toe gaan, daar aanwezig zijn, waar het gewenst is. Zonder fysiek ‘centrum’, waar men naar toe moet komen.

Klank van het Boeddhisme bestaat uit Sungrab Woeser -Leen van der Meij- , novice monnik in de Sakya School van het Tibetaans Boeddhisme. Getrouwd met Meta Kappetein.

De boeddhistische Leer (de Dharma), is gericht op het duurzaam geluk en het heilzame voor alle levende wezens. Daarom is het mijn wens, daarheen te gaan, waar men gaarne de Klank van het Boeddhisme wil horen. Voor elke denk- en geloofsrichting.

De gewenste activiteit kan  afgesproken worden. Bijvoorbeeld voor een les, meditatie, lezing, persoonlijk advies  of anderszins.  De locatie kan in overleg gekozen worden. Mede in relatie tot het aantal deelnemers.  Eenmalige of regelmatige bijeenkomsten zijn mogelijk.

De vorm waarin men kennis zou willen maken met boeddhisme of meditatie, is veelzijdig. Een workshop, lezing, studiedag, cursus, individueel advies, schoolproject, een ritueel voor huwelijk, huis-inzegening of overlijden. Advies over retraites, interviews.

De locatie wordt in onderling overleg bepaald. Bij iemand thuis, of een openbare locatie, een stadhuis, rouwcentrum, ziekenhuis, bijvoorbeeld.