WELKOM BIJ

Klank van Boeddhisme

Of men het nu Dharma noemt of niet, ik meen dat het belangrijkste is, om een goed mens te zijn, heilzame gedachten te hebben, postitief te handelen en een bron te worden voor het welzijn van alle levende wezens.

Kennismaking

Ik heb geen bijzonder streven ernaar om het boeddhisme te verspreiden. Niettemin heb ik natuurlijk de verantwoording en plicht, om de inzichten van Boeddha over te brengen aan hen die een bijzondere verbinding met de boeddhistische leer hebben.

LEES MEER

Boeddhisme ontdekken

Het ontdekken van boeddhisme baseert zich op de uitspraken van Boeddha, die hij in de Sutra’s – de leringen – gegeven heeft,  en die zich later ontwikkeld hebben tot de filosofische boeddhistische leerstellingen van de grote Indiase Meesters.

Velen denken wellicht, dat studie en religie tegenstellingen zouden zijn, dat het in religie slechts daarom gaat, om blind vertrouwen in dogma’s te hebben. In het boeddhisme wordt dat heel anders gezien. Er zijn verschillende vormen van vertrouwen. Een intelligente vorm van vertrouwen baseert zich op kritische analyse en filosofische overwegingen. Dit vertrouwen is duidelijk stabieler, want het berust op een dieper begrip.

De kracht van vriendelijkheid

Boeddhisme. Meditatie. Lezing over hoe vriendelijkheid (metta) uit het Boeddhisme, in het dagelijks leven bijdraagt aan geluk, harmonie en vreugde. In mijzelf en in het contact met anderen. Hoe verstorende gedachten en emoties door vriendelijkheid veranderd kunnen worden in vrede, harmonie en vreugde.

Rondgaande monnik

Klank van het Boeddhisme is geen boeddhistisch centrum. Hoewel een aantal mensen  bij ons thuis kan studeren of mediteren. Individuele afspraken vinden hier ook  plaats.

Agenda

Online Meditatiebijeenkomsten najaar 2023.

De eerstvolgende Onlinemeditatie staat gepland op woensdag 22 november en 27 december.  Van 19 – 20.30 uur. .U kunt zich inschrijven voor informatie via uw e-mailadres. Het programma bestaat uit filosofie van meditatie, de verschillende doelen, vormen en methodes, en deze samen beoefenen. Ervaring is niet nodig. Voorlopig zijn we allemaal beginners. Aanmelding voor deelname…

Workshop ‘meditatie’. 18 november 2023.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken wat meditatie zoal inhoudt. Het eens willen proberen, of hun vaardigheden en inzichten willen opfrissen. We behandelen de filosofie van meditatie en de diverse vormen ervan. Er zijn namelijk concentratiemeditaties, helende en visualisatiemeditaties. En combinaties ervan. Afhankelijk waar je ze voor nodig hebt. Deze gaan we…

Meditatie Bijeenkomsten najaar 2023

Gezamenlijk mediteren stimuleert en is sfeervol. De fysieke 6 wekelijkse meditatieontmoetingen in het Dorpshuis te Westerland staan gepland op  zaterdag 4 November en 9 december. Elke keer van 9- 12, of tot 13 uur als u de lunch met elkaar wilt gebruiken. Hiervoor waren op zaterdag 4 maart, 15 april,  27 mei en, 2 september .…