WELKOM BIJ

Klank van Boeddhisme

Of men het nu Dharma noemt of niet, ik meen dat het belangrijkste is, om een goed mens te zijn, heilzame gedachten te hebben, postitief te handelen en een bron te worden voor het welzijn van alle levende wezens.

Kennismaking

Ik heb geen bijzonder streven ernaar om het boeddhisme te verspreiden. Niettemin heb ik natuurlijk de verantwoording en plicht, om de inzichten van Boeddha over te brengen aan hen die een bijzondere verbinding met de boeddhistische leer hebben.

LEES MEER

Boeddhisme ontdekken

Het ontdekken van boeddhisme baseert zich op de uitspraken van Boeddha, die hij in de Sutra’s – de leringen – gegeven heeft,  en die zich later ontwikkeld hebben tot de filosofische boeddhistische leerstellingen van de grote Indiase Meesters.

Velen denken wellicht, dat studie en religie tegenstellingen zouden zijn, dat het in religie slechts daarom gaat, om blind vertrouwen in dogma’s te hebben. In het boeddhisme wordt dat heel anders gezien. Er zijn verschillende vormen van vertrouwen. Een intelligente vorm van vertrouwen baseert zich op kritische analyse en filosofische overwegingen. Dit vertrouwen is duidelijk stabieler, want het berust op een dieper begrip.

De kracht van vriendelijkheid

Boeddhisme. Meditatie. Lezing over hoe vriendelijkheid (metta) uit het Boeddhisme, in het dagelijks leven bijdraagt aan geluk, harmonie en vreugde. In mijzelf en in het contact met anderen. Hoe verstorende gedachten en emoties door vriendelijkheid veranderd kunnen worden in vrede, harmonie en vreugde.

Rondgaande monnik

Klank van het Boeddhisme is geen boeddhistisch centrum. Hoewel een aantal mensen  bij ons thuis kan studeren of mediteren. Individuele afspraken vinden hier ook  plaats.

Agenda

Meditatie Bijeenkomst maart en april 2023

Gezamenlijk mediteren stimuleert en is sfeervol. De fysieke 6 wekelijkse meditatieontmoetingen in het Dorpshuis te Westerland staan gepland op zaterdag 4 maart en zaterdag 15 april. Elke keer van 9- 12, of tot 13 uur als u de lunch met elkaar wilt gebruiken. Kostenvergoeding resp. 7 of 14 euro. U kunt zich tot de dag vooraf…

Online Meditatiebijeenkomsten in maart en april 2023

De Onlinemeditaties staan gepland op woensdagen 22 maart en 5 april. Van 19 – 20.30 uur. Aanmelding voor deelname is noodzakelijk, als u gewoonlijk niet deelnam. Kan tot op de dag zelf. Vrijwillige bijdrage. Ze zijn wat ver weg in de tijd, wegens diverse andere planningen. Daarna verwacht ik u weer een 3 wekelijkse online…

Lezing over ‘leven en sterven’.

Nieuw is een bijeenkomst over leven en sterven. De datum is maandagavond 23 januari, van 19.30 tot 21.30 uur. Na de recente gelijknamige zesdelige cursus in Schagen, was er behoefte aan een vervolg. Ter verdieping, verheldering, vernieuwing van thema’s zoals: het dagelijks leven met vergankelijkheid, het stervensproces van jezelf, hulp aan anderen, bardo en wedergeboorte,…