Het ontdekken van boeddhisme baseert zich op de uitspraken van Boeddha, die hij in de Sutra’s – de leringen – gegeven heeft,  en die zich later ontwikkeld hebben tot de filosofische boeddhistische leerstellingen van de grote Indiase Meesters.

Velen denken wellicht, dat studie en religie tegenstellingen zouden zijn, dat het in religie slechts daarom gaat, om blind vertrouwen in dogma’s te hebben. In het boeddhisme wordt dat heel anders gezien. Er zijn verschillende vormen van vertrouwen. Een intelligente vorm van vertrouwen baseert zich op kritische analyse en filosofische overwegingen. Dit vertrouwen is duidelijk stabieler, want het berust op een dieper begrip.

Het lezen en bespreken van boeddhistische teksten,  onderscheidt zich van wereldlijke teksten, omdat de doelen anders zijn. De aard van de leesstof is anders, en dientengevolge zou ook de eraan ten grondslag liggende motivatie, een andere moeten zijn. Wij leren niet om slechts informatie te verkrijgen, maar voor de persoonlijke beoefening en om onze geest te veranderen. En opdat men een nauwkeurig en gefundeerd begrip van de boeddhistische Leer, de natuur van de geest, het innerlijke van de geest, bereikt.

Het is ook goed om met een heilzame motivatie te studeren, namelijk: dat men met deze kennis ook anderen ten dienste kan zijn. In het bijzonder mededogen: de wens voor het welzijn van anderen te handelen. Wij leren hier thema’s die onszelf en anderen op lange termijn zullen helpen. Wij leren, dat nirvãna de werkelijke vrede is. Het hangt alleen van onszelf af, om de vrede van nirvãna in de eigen geest te verwerkelijken.

Echter: hoe ontwikkelen wij onze geest naar nirvãna? Dit geschiedt door leren, reflecteren en mediteren. Wij leren en studeren in het bewustzijn dat het  weten ertoe dient, om de geest op de juiste manier te herkennen. Uiteindelijk dient alles ertoe, dat wij ons verder ontwikkelen, gelijkmoediger en vrediger te worden, en ons van misleiding, illusie en teleurstelling bevrijden. Het doel is, om de middelen te verkrijgen die de geest van alle leed veroorzakende factoren bevrijden en om de geest in een vreedzame toestand te brengen.

Wie slechts  studeert en niet praktiseert, kan geen ervaring opdoen, en ook geen realisaties bereiken. Begrijpt men dit op de juiste manier, dan is het diepe begrijpen van de dharma een belangrijke grondslag voor de meditatie. Het leren maakt de meditatie effectiever.

Klank van boeddhisme  biedt de gelegenheid om het boeddhisme te ontdekken. U kunt de publieke agenda raadplegen. U kunt ook een afspraak maken wanneer  u liever alleen wilt komen voor uw vragen. . U kunt een eigen studiegroepje samenstellen met mede geïnteresseerden.