image80

Er zijn zoveel klanken in het dagelijks leven. Aangename en onaangename klanken. Klanken van oorlog en vrede. Klanken van liefde en haat. Van verdriet en vreugde.  Van onverschilligheid en mededogen.  Van begin en einde. Van ziekte en genezen. Van Iphones en Mozart. Van lawaai en stilte. Van vernietiging en opbouw. Van verantwoording en wegkijken. Van angst en vertrouwen. Van natuur en asfalt. Van religie en nihilisme. Van clowns en werkelijkheid. Van gedachten en emoties. Van ver en dichtbij. Van supermarkt en daklozenkrant. Van bijen en insecticiden. Van gewoontes en avontuur. Van helder en vaag.

En er is de Klank van het Boeddhisme. Het is geen boeddhistisch centrum. Hoewel een klein aantal mensen bij ons zou kunnen mediteren of studieren. Klank van het Boeddhisme bestaat uit: Sungrab Woeser – Leen van der Meij. Getrouwd met Meta Kappetein.

tempel

Steeds weer, in de afgelopen 21 jaar, wanneer mijn leraren met het onderricht, initiatie of meditatie begonnen, wezen zij erop, dat onze motivatie hiervoor zeer belangrijk is. Daarmee bedoelden zij: de Dharma is niet voor ons alleen, maar voor duurzaam geluk en welzijn van alle levende wezens. Daarom reis ik daar naartoe, waar men de Klank van het Boeddhisme horen wil. Onafhankelijk van tegenstellingen. Boeddha heeft voor alle mensen, voor elke geloofs- en denkrichting, voor volwassenen en kinderen, voor dieren en de natuur der verschijnselen, zijn leer  uitgelegd. Daarvoor had Hij de veelvoud aan klanken als uitgangspunt. Uit mededogen en wijsheid.

Klank van Boeddhisme komt op uitnodiging. Onafhankelijk van tegenstellingen. Een rondreizende monnik, zogezegd. Zoals dat in Boeddha’s tijd gebruikelijk was. Hij is danook mijn grote Vriend en groot voorbeeld.