beroepsmatige-levensloop

Beroepsmatige levensloop

 • Verpleegkundige in de psychiatrie en in algemene verpleegkunde.
 • Docent en praktijkbegeleider in de opleiding van leerlingen-psychiatrische verpleegkunde.
 • Project begeleider van verpleegkundige organisatie -veranderingen in de verpleeghuiszorg.
 • Divisiemanager wijkverpleging in groot stedelijke thuiszorg.
 • Zelfstandig Consulent Palliatieve Terminale Zorg
 • Coördinator Vrijwillige Terminale Thuiszorg.
 • Begeleider van rouwgroepen.
 • Vrijwilliger Thuiszorg aan Stervenden.
 • Opleider van vrijwilligers in  hospicehuizen.
 • Bestuurslid Hospice Issoria Leiden
 • Coördinator Steunpunt Mantelzorg chronisch zieken en dementie.
 • Organisatorische en inhoudelijke leiding van Alzheimer Café.

Opleidingen:

1. Verpleegkunde A en B.

2. Docenten opleiding Verpleegkunde

3. Academische  studie Management en Onderwijs in de Gezondheidszorg.

4. Coordinatoren Opleiding Vrijwillige Terminale Zorg

5. Trainingen in Rouwbegeleiding, Stervensbegeleiding en Palliatieve Terminale Zorg.

6. Trainingen in Mantelzorgondersteuning, en Dementiele Processen.

7.  Professionele training Bezoek-Clown bij dementerenden.