Boogschieten: Aandacht in de beweging

De oefening in de stilte helpt ons om onze geest te ordenen en om de aandacht te richten op de adem en de lichaamshouding. In de oefening met de boog coördineren wij onze houding, adem, gedachten, techniek en beweging. Daarmee brengen we geest en lichaam tot rust.

In een langzame, verstilde ceremonie wordt de boog gespannen en de pijl afgeschoten. Wij ervaren ons als beoefenaar op de weg naar meer wakkerheid en harmonie in het moment zelf. Slechts hetgeen wij in het moment doen, is deel van onze concentratie. We stellen ons niet de vraag:´wat bereik ik nu met mijn schot´?, maar we concentreren ons op elke aparte handeling naar het doel.

Als de pijl de boog heeft verlaten, kunnen wij slechts nog accepteren wat heeft plaats gevonden. Oorzaak en gevolg van het schot zijn immers voorbij. Teleurstelling of vreugde over het resultaat van een schot, worden los gelaten. Wij kunnen niets veranderen aan de loop der dingen die voorbij zijn.

Dit verinnerlijken van de concentratie, de scholing in achtzaamheid, in tegenstelling tot ´bereiken´,  ondersteunt ons bij de dagelijkse handelingen. Aanvaarding van wat een feit is, brengt gelijkmoedigheid en ordening. Deze maken de geest open voor de volgende stap.

De oefening in de stilte helpt ons om onze geest te ordenen en om de aandacht te richten op de adem en de lichaamshouding. In de oefening met de boog coördineren wij onze houding, adem, gedachten, techniek en beweging. Daarmee brengen we geest en lichaam tot rust.

In een langzame, verstilde ceremonie wordt de boog gespannen en de pijl afgeschoten. Wij ervaren ons als beoefenaar op de weg naar meer wakkerheid en harmonie in het moment zelf. Slechts hetgeen wij in het moment doen, is deel van onze concentratie. We stellen ons niet de vraag:´wat bereik ik nu met mijn schot´?, maar we concentreren ons op elke aparte handeling naar het doel.

Als de pijl de boog heeft verlaten, kunnen wij slechts nog accepteren wat heeft plaats gevonden. Oorzaak en gevolg van het schot zijn immers voorbij. Teleurstelling of vreugde over het resultaat van een schot, worden los gelaten. Wij kunnen niets veranderen aan de loop der dingen die voorbij zijn.

Dit verinnerlijken van de concentratie, de scholing in achtzaamheid, in tegenstelling tot ´bereiken´,  ondersteunt ons bij de dagelijkse handelingen. Aanvaarding van wat een feit is, brengt gelijkmoedigheid en ordening. Deze maken de geest open voor de volgende stap.

Direct en effectief onze verstorende emoties veranderen en werken aan het vasthouden aan ons diep geworteld ego, is vergelijkbaar met  het afschieten van een pijl. 

Voor we een pijl afschieten, dienen we eerst het doel vast te stellen. Alleen dan kan de pijl  het doel raken. We stellen ons doel vast door contemplatie en door analytische meditatie.  Wanneer we ons doel zoeken, analyseren wij niet alleen externe verschijnselen, zoals vormen, klanken, geuren en tastbare objecten. In plaats daarvan analyseren wij eerst onze geest. We onderzoeken de geest en stellen onze overheersende emotie zo nauwkeurig mogelijk vast. Dat is ons doel.

Onze pijlen zijn de tegenmiddelen voor onze gehechtheid aan het ego en voor de verstorende emotie: het is de beoefening van horen, overdenken en mediteren.

Aan het eind van elke beoefening dragen we deugd ervan op. Als altruïstische beoefenaars zeggen we: ‘moge ik en alle voelende wezens, die problemen hebben met deze overheersende verstoring in staat zij deze te overwinnen. En daardoor onszelf te bevrijden van deze angst en van dit lijden’.

Vervolgens zouden wij  al onze deugden na de beoefening voor dit zelfde doel moeten opdragen.